ABOUT US

who we are

ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Salt Hub เราเป็นหนึ่งในแบรนด์บุหรี่ไฟฟ้าที่ครองใจใครหลายๆคนมากว่า 10 ปี เรามุ่งมั่นพัฒนา เครื่องบุหรี่ไฟฟ้า

Our Founder Team

วรยศ เหล่าสกุล

วรยศ เหล่าสกุล

ผู้ก่อตั้ง

Our Administrator Team

Our Accountant Team

กษิดิษฐ์ พาสกุล

กษิดิษฐ์ พาสกุล

หัวหน้าทีม Administrator

กาญจนี เกียรติโกศล

กาญจนี เกียรติโกศล

ผู้ร่วมทีม Administrator

นัทนิธิ ไม้ทอง

นัทนิธิ ไม้ทอง

ผู้ร่วมทีม Administrator

แก้วขวัญ วงวรางค์

แก้วขวัญ วงวรางค์

ผู้ร่วมทีม Administrator

อนันต์ จิตวรเวช

อนันต์ จิตวรเวช

หัวหน้าทีม Accountant

พงษ์อนันต์ สุวรรณโชค

พงษ์อนันต์ สุวรรณโชค

สมาชิกในทีม Accountant

บาลิกา อุดมเสก

บาลิกา อุดมเสก

สมาชิกในทีม Accountant

ชัญญา ตรีพงศ์สกุล

ชัญญา ตรีพงศ์สกุล

สมาชิกในทีม Accountant

Our Web Developer Team

ธนัท นิกรนนท์

ธนัท นิกรนนท์

หัวหน้าทีม Web Developing

Our Content Reviewer Team

จอมขวัญ ธงชัย

จอมขวัญ ธงชัย

หัวหน้าทีม Content Review

Our Content Creator Team

นันทิพร แสงสุวรรณ

นันทิพร แสงสุวรรณ

หัวหน้าทีม Content Creating

อารยา สุขทิพย์

อารยา สุขทิพย์

ผู้ร่วมทีม Content Creating

กรรณิกา สิริปัจทรัพย์

กรรณิกา สิริปัจทรัพย์

ผู้ร่วมทีม Content Creating

วรรณพร สายสำอาง

วรรณพร สายสำอาง

ผู้ร่วมทีม Content Creating

Our Digital Marketer Team

สันติ วงศ์พัฒนา

สันติ วงศ์พัฒนา

หัวหน้าทีม Digital Marketing

ขวัญทิพย์ ธนเจริญกิจ

ขวัญทิพย์ ธนเจริญกิจ

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing

ณัฐวดี วีระโชติ

ณัฐวดี วีระโชติ

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing

ภคพล จันทรทรัพย์

ภคพล จันทรทรัพย์

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing